KAN ROBOTER ERSTATTE LÆRERE?

1 0
Read Time:3 Minute, 56 Second

I dagens samfunn møter vi ofte ordene kunstig intelligens. Kunstig intelligens tar over mer og mer av hverdagen vår. Hvis jeg stiller dere spørsmålet: Tar dere i bruk kunstig intelligens? 90% av dere vil sikkert svare JA. I dette blogginnlegget skal jeg diskutere noen av de sosiale konsekvensene som kunstig intelligens kan føre til. Jeg vil se nærmere på hvordan  kunstig intelligens påvirke oss, og hva som kan være de negative effektene.

Vi tar et konkret eksempel først: Tenk deg at du skal ta en flyreise fra Oslo til Trondheim. Flyet er klar til avgang, og mens du venter leser  du en artikkel på VG.no der det står: «Det er ingen piloter som styrer flyene våre lengre». Kanskje blir du overrasket. Dette er et eksempel på kunstig intelligens mange ikke er helt klar over at eksisterer. Kunstig intelligens har nesten helt tatt over flyindustrien. Flere andre samfunnsområder har også begynt å ta i bruk kunstig intelligens på arbeidsplassene, uten at vi tenker over hva som skjer. 

HVA ER DE MULIGE NEGATIVE OG POSITIVE KONSEKVENSER VED KUNSTIG INTELLIGENS I UNDERVISNINGEN?

En diskusjon som har foregått de siste årene, er om kunstig intelligens vil komme til å erstatte lærerne i fremtiden. Jeg vil legge vekt på de negative og positive konsekvensene dette kanskje kan ha i en undervisningssammenheng.

De Negative – Empati, følelser og beslutninger.

Spørsmålet mitt til bruk av kunstig intelligens i undervisningen er: Vil vi kunne få den samme motivasjonen og tilknytningen til en robot som vi har til dagens lærere? Vi har kanskje tidligere tilfeldig kommet over Sci-fi filmer der det blir forklart at kunstig intelligens ikke kan føle, eller ha menneskelige følelser som empati. Tap av følelsesdelen i undervisningssituasjonen kan få negative følger. 

Elever kan få dårligere oppfølging.

“Lærerens evne til å velge metoder tilpasset situasjonen i klasserommet, gjøre innholdet relevant for elevene og tilpasse vanskegraden til elevgruppen og den enkelte elev har stor betydning for om elevene lærer det de skal og opplever mestring.” (Kunnskapsdepartementet)

Hvordan skal kunstig intelligens klare å se situasjonen i klasserommet, og kunne gjøre noe med det der og da? En lærer burde kunne finne ut hva den enkelte elev ville trenge. Hvis vi skulle gitt jobben over til en robot, måtte en mulig ha programmert inn eller trent opp denne kunstige læreren til å kartlegge alle i klassen. Selv om vi skulle gjort det, så er barn og unge i en prosess hvor det å finne sin identitet er viktig. Holdninger, vaner og interesser endrer seg i raskt tempo. Det foregår en komplisert utvikling av unge mennesker. Sannsynligvis kan vi ikke si noe sikkert om de kunstige lærerne vil kunne være i stand til å endre seg i takt med elevene. Trolig vil de komme til kort. Det som kunne blitt veldig skremmende er om den kunstige intelligensen blir stående fast på at den ene  læringsmetoden er den beste. Dermed vil mange elever mangle relevante læringsmåter og miste retten til tilpasset opplæring.

De Positive – Effektivisering

Det vi alle vet, er at kunstig intelligens kan ta inn, lagre og behandle store mengder data. Dette er noe vi mennesker har begrensede evner til å gjøre. Bruk av kunstig intelligens i undervisning vil kanskje sikre at viktige fakta blir husket eller viktig informasjon behandlet. I tillegg vil nok forberedelsestiden før undervisningen minskes. Den kunstige læreren har allerede informasjonen innlært og har programmert inn læringsmetodene.

Ved å legge til rette for at kunstig intelligens overtar deler av læring og undervisning, kan kanskje lærerne få mulighet til å prioritere sosiale saker i skolen. For eksempel kan lærerne legge opp til å lære elevene hvordan de skal samhandle med hverandre. Samtidig må vi ta i betraktning at de menneskelige ressursene rasjonaliseres bort og forsvinner fra skolen. Det blir kanskje færre lærere, eller så kan sparte ressurser bli brukt til nye fag og nye lærerstillinger på andre områder som samfunnet har god nytte av.

Jeg nevner til slutt at en del mener at mer kunstig intelligens i undervisningen, vil være med på å tilrettelegge bedre for barn og unge. Du kan se relevante artikkler her:  https://www.hiof.no/lusp/om/aktuelt/aktuelle-saker/2021/millionstotte-til-prosjekt-om-lering-med-kunstig-i.html, og https://shifter.no/ai-anna-nordell-artificial-intelligence/slik-kan-kunstig-intelligens-bedre-skolen-vil-forsta-hvordan-det-enkelte-barn-laerer-best/112650.

Henvisning til tekst: Utgitt av: Kunnskapsdepartementet. Motivasjon og mestring for bedre læring. Hentet fra: “https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kd/vedlegg/grunnskole/strategiplaner/f_4276_b_web.pdf.”

Bilde henvisning: https://pixabay.com/no/illustrations/robot-humanoid-robot-maskin-6654025/, https://www.hiclipart.com/free-transparent-background-png-clipart-dcaha og https://www.pngegg.com/en/png-itqne/download

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
100 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

2 thoughts on “KAN ROBOTER ERSTATTE LÆRERE?

  1. Du er flink til å skrive, Linnea! Interessante drøftinger og gode eksempler.
    Bra at du kildehenviser og kommer med forslag til videre lesing.

    Et tips til videre skriving er å leke seg litt med interessevekkende overskrifter! En overskrift som får leseren til å tenke at «dette vil jeg finne ut av» eller «dette vil jeg lese mer om!».

    Kan du komme på en overskrift du kunne brukt til dette innlegget for å vekket enda mer interesse for å lese det gode innholdet du skriver?

    -Thea E

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Previous post KUNSTIG INTELLIGENS, NYTT GJENNOMBRUDD?
Next post 3D–PRINT VIKTIG FOR FREMTIDEN?